ÇEKİLİŞ

YEDİBİNYEDİCOM 5’li Mini Defter Yarışması Katılım Koşulları:


20 ARALIK · HERKESE AÇIK


1. Yedibinyedicom Instagram hesabı (www.instagram.com/yedibinyedicom) üzerinden gerçekleşecek olan yarışma, yedibinyedi tasarım kırtasiye  (Yedibinyedi) tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışma 20.12.2019 günü postun yayınlanmasıyla başlayıp, 23.12.2019 günü saat 20.00’de son bulacaktır.

3. Ödül kazanan katılımcılar 1 asil talihli ve 5 yedek talihli olarak seçilecektir. Asil talihlilerin yarışma kurallarına uymadığı tespit edildiği takdirede ödül sırasıyla yedeklere devredilir.

4. Kazananlar 23.12.2019’da 22.00’de Yedibinyedicom’un www.instagram.com/yedibinyedicom Instagram  (Yedibinyedicom) hesabından açıklanacaktır. Kazanan talihliden iletişim bilgileri istenir. 24 saat içerisinde iletişim bilgilerini paylaşmayan asil talihlinin kazandığı ödül yedek talihliye devreder.

5. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılım için herhangi bir ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

6. Yarışma gönderisinde iki arkadaşını etiketleyip @yedibinyedicom hesabını takip eden kişiler katılmaya hak kazanır. Prizesta.com ile seçilen 1 kişi 5’li Mini Defter kazanacaktır.

7. Katılımcı Yedibinyedicom’un Instagram hesabında yer alan yarışmaya internet yolu ile katılır ve Yedibinyedicom Facebook  ve İnstagram sayfasında yer alan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

8. Katılımcı yarışmaya katılmakla Yedibinyedicom tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır.

9. 18 yaşından küçük olanlar bu yarışmaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyeleri kendilerine verilemez. Yedibinyedicom, 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan katılmalarından veya yarışmaya bilgi sunmalarından sorumlu tutulamaz.

10. Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkasının adına katılım yapamazlar. Kazanan katılımcıların Instagram hesabı, gerçek kişi hesapları olmak zorundadır. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer.

11. Bir kişi yarışmaya istediği kadar katılabilir fakat yalnızca bir defa ödül kazanabilir. Katılımcılar ne kadar fazla yorum yaparlarsa şanslarını o kadar artırmış olur.

12. Başka bir kampanya ile birleştirilemez.

13. Kazanılan ödül devredilemez.

14. 5’li Mini Defter kazanan rastgele sıralamalı defterler gönderilecektir.

15. Ödülleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmak katılımcının sorumluluğundadır. Kullanım koşullarına aykırı hareket etmek nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan Yedibinyedicom sorumlu değildir.

16. Yedibinyedicom kampanya boyunca kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgisayar teknolojileri kullanan, hile yapan veya haksız yollardan kayıt oluşturduğunu tespit etmesi durumunda ilgili katılımcıyı / finalisti kampanyadan çıkarma hakkına sahiptir.

17. Yedibinyedicom kazananlara karşı hiçbir yükümlüğü ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda Yedibinyedicom’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarına ve her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyanı ve taahhüt eder.

18. Katılımcılar kendi kusurlarından kaynaklanan veya kaynaklanmasının işbu kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde Yedibinyedicom’un verilecek ödülü tek taraflı olarak ihlal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Yedibinyedicom aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını Yedibinyedi’ye her türlü sorumluluktan fikri mülkiyet taleplerinden 3. kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler.

19. Kullanıcı işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Yedibinyedi’nin kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mokrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Yedibinyedicom’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin IHMIÇ 193 madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Uygulanacak hukuk ve yetki işbu kampanya koşulları uygulamasında ve yorumlanmasında Türk kanunları uygulayacaktır. İşbu kampanya koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

21. Yedibinyedicom gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

22. Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.